Centrální chlazení

Stulz

CRAC (Computer Room Air Conditioners) jednotky značky Stulz se vyrábějí v mnoha provedeních, například s integrovaným kompresorem chlazeným vodou, s odděleným kondenzátorem, s vodním výměníkem nebo free-coolingem. Ve velikostech od 4 do 300 kW chladicího výkonu.

Chillery (zdroje chladu) vyrábí firma Stulz ve variantách pro venkovní nebo vnitřní instalaci v různých provedeních chladivového okruhu. Jednotlivá zařízení je možné spojovat do kaskád a získávat celkové chladicí výkony v řádech megawatt.

Všechna zařízení Stulz jsou vybavena prvotřídní regulací s možností napojení na BMS. Široká škála příslušenství a nabízených služeb je pro tuto značku charakteristická.

Společnost Conteg nabízí pro velké projekty, kde lze využít systémů centrálního chlazení, celou řadu služeb, které Vám usnadní předprojektovou přípravu fázi projektu i realizace. Viz kapitola Služby

Případně nás kontaktujte na adrese cooling@conteg.com.


Print Favorities E-mail Twitter RSS