Certifikace a záruka

Od roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Od roku 2006 je politika jakosti integrována s environmentální politikou pro dosažení co nejvyššího stupně účinnosti obou politik. Enviromentální politika a politika kvality ke stažení.

V souladu s požadavky managementu kvality aplikujeme řadu opatření, která zabezpečují perfektní kvalitu výsledného produktu. Důraz klademe na řízení, kontrolu a zlepšování všech procesů uvnitř firmy. Na základě řady analýz stanovujeme pro jednotlivá oddělení společnosti měřitelné cíle kvality a v případě jejich neplnění tyto prošetřujeme a činíme taková opatření, abychom jejich další výskyt minimalizovali, resp. zcela odstranili.

Hlavní produkty z našeho portfolia (především rozvaděče) procházejí nejen přísnou kontrolou, ale jsou navíc výrobkově certifikovány v souladu s požadavky certifikační autority TÜV SÜD Czech.

Nespokojujeme se pouze se splněním požadavků na certifikaci systémů řízení a výrobkové certifikace, ale aplikujeme i řadu opatření zabezpečující trvalé zlepšování jak systémů, tak i výrobků.

Snahu o dosažení maximální kvality přenášíme i na naše dodavatele, kteří musejí rovněž splnit řadu náročných podmínek a přispět tak k našemu úsilí o dosažení vysoké kvality i přidané hodnoty pro zákazníka. Můžete si být proto jisti, že rozvaděče s logem Conteg jsou vždy vyrobeny z prvotřídních vstupních materiálů a polotovarů.


Záruka

 
Na produkty Conteg poskytujeme záruku v délce 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruku v délce 12 měsíců poskytujeme na produkty:

  • Venkovní chladící jednotky IDO-EA-XXX
  • Venkovní výměníky tepla vzduch/vzduch IDO-EE-XX-XX 
  • Ventilátory ID-EF-XXX
  • Hasící systém LES-RACK
  • Chladicí jednotky série AC-XX

Pro chladicí jednotky CoolTeg Plus, CoolTeg Small a CoolTop poskytujeme prodlouženou záruku (více zde).

Šablona servisního protokolu pro klimatizační jednotky je dostupná zde.

Certifikáty


ISO 9001:2008
Od roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality ISO 9001.

ISO 14001:2008

9001:2008 ISO14001:2008 TUV

 


Print Favorities E-mail Twitter RSS