Příslušenství

Termostat pro chlazení a topení

Termostaty pro chlazení a topení

Hygrostat

Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.

Osvětlení

Úzká svítilna pro použití v rozvodných skříních s omezeným vnitřním prostorem.

Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku uvnitř skříně vznikajících při změnách okolních teplot.

Monitorovací systém

RAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro samostatné rozvaděče nebo kabinety.