Kabelový management

Správná organizace kabelového vedení je nedílnou součástí každé instalace a to jak v jednotlivých rozvaděčích, tak i v rámci celých datových sálů. Nová řada - High Density vyvazovacích systémů od společnosti Conteg podporuje přesnou organizaci kabeláže uvnitř rozvaděčů nebo otevřených rámů při dodržení poloměrů ohybů moderních datových kabelů. High Density vyvazovací systém je doplněn o řešení OptiWay, které zajistí bezpečné vedení optických a metalických kabelů mimo vlastní rozvaděč. Naše portfolio obsahuje také produkty standardního kabelového managementu od kabelových ok až po kabelové žlaby a jednotlivé úchyty.

High Density vyvazovací systém

Nová řada High Density vyvazovacích systémů od společnosti CONTEG podporuje přesnou organizaci kabeláže při dodržení poloměrů ohybů moderních datových kabelů.

OptiWay

Systém vedení optických a metalických kabelů OptiWay je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a cenově efektivního řešení pro vyvazování moderních datových kabelů.

Standardní kabelový management

Sekce obsahuje veškeré produkty standardního kabelovémo managementu.

Top Ducts

Systém vedení metalických kabelů Top Ducts je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a nákladově efektivního řešení pro vedení metalických kabelů mezi rozvaděči.