Top Ducts

Top Ducts

Systém vedení metalických kabelů Top Ducts je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a nákladově efektivního řešení pro vedení metalických kabelů mezi rozvaděči. Systém Top ducts je určen pro instalaci nad rozvaděče a umožňuje současně snadnou instalaci, správu a reinstalaci a přepojování metalických kabelů mezi serverovými, síťovými a UPS rozvaděči. Systém je koncipován také pro snadné propojování řad rozvaděčů bez nutnosti podpůrných konstrukcí pro podvěšení na strop. Toto řešení výrazně snižuje čas potřebný pro instalaci a zároveň umožňuje snadnou změnu při změně rozmístění rozvaděčů. Propojení mezi řadami rozvaděčů je mimoúrovňové. Celý systém je možné a vhodné kombinovat se systémem vedení optických kabelů OptiWay pro dosažení nezávislého vedení optických a metalických vedení. Řešení bylo vyvinuto v souladu s požadavky trhu, doporučeními a osvědčenými postupy.

Hlavní komponenty systému:

 • Top Duct - kanál
 • Příčný spojovací kanál
 • Ochranné kabelové spady a příslušenství
 • Montážní konzole pro použití společně se systémem OptiWay
 • Montážní konzole pro použití bez systému OptiWay
 • Příslušenství pro kabelový management

Kalkulátor kabeláže

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • Conteg -Top DuctsConteg -Top DuctsConteg -Top DuctsTop Duct CPW-20CA_02Top Duct CPW-20CAC-0U_02Top Duct CPW-20CAC-3UTop Duct CPW-20-CC
 • Top Duct CPW-20CC-SMTop Duct CPW-20CDC260_02Top Duct CPW-20-ECTop Duct CPW-20-R10Top Duct CPW-20-R17Top Duct CPW-20-R20Top Duct CPW-20TAC-0U
 • Top Duct CPW-20TAC-3UTop Duct CPW-20TD80Top Duct CPW-20TDC80Top Duct CPW-BR-BRTop Duct CPW-ORB-100Top Duct CPW-RRB-100

Top Ducts - kanály

Top Ducts systém umožňuje vedení páteřních rozvodů nad rozvaděči. Základním prvkem je kabelový kanál stejné délky, jako je šířka rozvaděče. Z toho důvodu může být snadno demontován a později instalován zpět, pokud je třeba a neovlivní to vedlejší rozvaděče. Všechny kabelová kanály mohou být zakryty víkem, vybaveným bez nástrojovým zajištěním. Připravená perforace na kabelovém kanálu umožní použití i kratších délek vík a jejich kombinaci dle potřeby. Kabelový kanál má profil 200 x 70 mm. Koncový prvek délky 350 mm je doporučen k použití tam, kde plná délka kanálu nemůže být využita.

Kabelový kanál
Kód Výška Šířka Délka
CPW-20TD30 70 200 300
CPW-20TD40 70 200 400
CPW-20TD60 70 200 600
CPW-20TD80 70 200 800
CPW-20TD35 70 200 350
Víko
CPW-20TDC10   200 100
CPW-20TDC20   200 200
CPW-20TDC30   200 300
CPW-20TDC40   200 400
CPW-20TDC50   200 500
CPW-20TDC60   200 600
CPW-20TDC80   200 800
CPW-20TDC35   200 350

Top Ducts – Příčný spojovací kanál

Příčný spojovací kanál umožňuje propojení kabelových kanálů instalovaných na dvou a více řadách rozvaděčů. Skládá se vždy ze tří částí, které umožní nastavení požadované délky kanálu. Instalace je mimoúrovňová. Příčný kanál může být vybaven víkem, které je upevněno bez nástrojově.  

Příčný spojovací kanál
Kód Výška Šířka  Rozsah délky
CPW-20CD100 70 200 1034 - 1480
CPW-20CD140 70 200 1434 - 2280
CPW-20CD180 70 200 1834 - 3080
CPW-20CD220 70 200 2234 - 3880
CPW-20CD260 70 200 2634 - 4680
Víko
CPW-20CDC100   200 1034 - 1480
CPW-20CDC140   200 1434 - 2280
CPW-20CDC180   200 1834 - 3080
CPW-20CDC220   200 2234 - 3880
CPW-20CDC260   200 2634 - 4680

Top Ducts – příslušenství

Příslušenství pro mimoúrovňové propojení. Systém může být použit na otevřenou či uzavřenou uličku řady rozvaděčů, o výškách 42U, 45U nebo 48U.

Křížové a T spojení - pro mimoúrovňové propojení
Kód Popis
CPW-20CA Spojovací prvek mezi CPW-20TDxx a CPW-20CDxx (pokud CPW-20CDxx je použito napříč)
CPW-20CC-SM Sada 2 konzol pro CPW-20CDxx, pro použití s uzavřenou uličkou a rozvaděči 42U nebo pro příčné vedení
CPW-20CAC-0U Víko pro spojovací prvek CPW-20CA
CPW-20CAC-3U Víko pro spojovací prvek CPW-20CA, při použití s CPW-20CC-SM
CPW-20TAC-0U Víko pro T-napojení CPW-20CDxx na CPW-20TDx když jsou použity rozvaděče výšky 45 a 48U
CPW-20TAC-3U Víko pro T napojení CPW-20CDxx na CPW-20TDxx při použití uzavřené uličky nebo při použití CPW-20CC-SM, na rozvaděče výšky 42U
Příslušenství 
CPW-20-R17 Ochranný kabelový spad pro CPW-20TDxx, šířka 170mm, 2 ks, s plastovými piny
CPW-20-R10 Ochranný kabelový spad pro CPW-20TDxx nebo CPW-20CA, šířka 100 mm, 2 ks, s plastovými piny
CPW-20-R20 Ochranný kabelový spad pro CPW-20TDxx nebo CPW-20CDxx, šířka 200 mm, 2 ks, s plastovými piny
CPW-20-EC Koncový kryt CPW-20TDxx, 2 ks
CPW-20-CC Spojovací sada pro CPW-20TDxx, při přímé instalaci na rozvaděče, balení 10 ks; není třeba, pokud jsou použity konzole CPW-RRBxx nebo CPW-ORBxx
Příslušenství pro kabelový management 
DP-KP-LEM Gumová lemovka hrany kabelového průchodu
HDWM-VCT Stahovací pásky na suchý zip, 25x300 mm, balení 10ks, černé
HDWM-VCT-B Stahovací pás na suchý zip, 13x5000 mm, 1ks, černý
HDWM-VCT-S Stahovací pásky na suchý zip ? malé, 13x150 mm, balení 25ks, černé

Montážní konzole

Top Ducts může být instalováno přímo na víko rozvaděče nebo na montážní konzole bez nebo s podporou systému OptiWay. Montážní konzole určené pro použití bez systému OptiWay mohou být instalovány a snadno nastaveny nad rozvaděče. Montážní konzole určené pro použití v se systémem OptiWay umožní vzájemnou kombinaci. Tyto montážní konzole obsahují otvory pro vedení závitových tyčí použitých pro instalaci konzolí systému OptiWay ve vyšší rovině.

Použití bez Optiway
Kód Délka konzole v mm Typ montáže Doporučená hloubka rozvaděče v mm Montážní otvory 
CPW-BR-BR   Top ducts - konzola pro upevnění konzole na rozvaděče RSF/RDF/    
CPW-RRB-40 400 Top ducts - Poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu na rozvaděč hloubky 80 cm. 800 2
CPW-RRB-50 500 Top ducts - Poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu na rozvaděč hloubky 100 cm. 1000 2
CPW-RRB-60 600 Top ducts - Poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu na rozvaděč hloubky 120 cm. 1200 2
CPW-RRB-80 800 Top ducts - Montážní konzole pro upevnění kabelového systému na rozvaděč hloubky 80 cm. 800 3
CPW-RRB-100 1000 Top ducts - Montážní konzole pro upevnění kabelového systému na rozvaděč hloubky 100 cm. 1000 3
CPW-RRB-120 1200 Top ducts - Montážní konzole pro upevnění kabelového systému na rozvaděč hloubky 120 cm. 1200 3
Použití s Optiway     
OPW-TR-BR   OptiWay - konzole pro upevnění závitové tyče na rozvaděče RSF/RDF/    
OPW-TR-16/20 210 OptiWay - závitová tyč pro upevnění systému OptiWay na rozvaděč, M16, délka 21 cm    
OPW-TR-16/40 400 OptiWay - závitová tyč pro upevnění systému OptiWay na rozvaděč, M16, délka 40 cm    
OPW-TR-16/60 600 OptiWay - závitová tyč pro upevnění systému OptiWay na rozvaděč, M16, délka 60 cm    
OPW-TR-16/100 1000 závitová tyč pro zavěšení systému OptiWay, M16, délka 100 cm    
OPW-TR-16/200 2000 závitová tyč pro zavešení systému OptiWay, M16, délka 200 cm    
OPW-TR-CM 200 OptiWay - konzole pro upevnění závitové tyče na strop.    
CPW-ORB-40 400 Top duct - poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 80 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 800 2
CPW-ORB-50 500 Top duct - poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 100 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 1000 2
CPW-ORB-60 600 Top duct - poloviční montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 120 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 1200 2
CPW-ORB-80 800 Top duct - montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 80 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 800 3
CPW-ORB-100 1000 Top duct - montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 100 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 1000 3
CPW-ORB-120 1200 Top duct - montážní konzole pro upevnění kabelového žlabu CPW-20TDxx na rozvaděč hloubky 120 cm; společně s OptiWay (nutno použít OPW-TR-BR a OPW-TR-16/xx) 1200 3
CPW-CDB   Top duct - konzole pro podporu příčného spojovacího kanálu - podpora z podhledu či na rozvaděč (nutno použít závitivou tyč a příslušnou konzoly)   2
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • Datasheet Top Ducts (PDF - 2.37MB)
  cs  de  en  fr  ru   
 • Kalkulátor kabeláže ( - 0)
  en   

Podrobné informace zde:

data_sheet_RHF