Hasící systém LES-RACK

Hasící systém LES-RACK

LES - RACK je samostatný, plně automatický detekční a protipožární systém. Montáž se provádí do 19 "racku a větších. Velmi účinné a efektivní řešení pro servery, telekomunikační a řídící rozvaděče/skříně. Systém LES - RACK M se skládá z plně vybaveného automatického systému detekce požáru, řízení, hodnocení, komunikace a hasicí jednotky. Větší serverové rozvaděče a sousední skříňové jednotky mohou být chráněny dalšími pomocnými jednotkami LES - RACK S obsahující pouze detekční prvky, komunikační prvky a hasicí přístroj. LES-RACK je možné integrovat do všech stojanových rozvaděčů s minimálním krytím IP30 a vyšším.

Systém LES - RACK provádí hašení na principu zaplavení chráněného prostoru čistým plynem a udržení požadované koncentrace hasiva v chráněném prostoru. Hasicí přístroj obsahuje válcové tlakové lahve plněné hasicí směsí (čisté hasivo HFC - 236fa Hexafluoropropane podle osvědčení o typu vydaného TÚPO - Technický ústav požární ochrany, Autorizovaná osoba 221) a pod tlakem hnací plyn. Toto médium je ekologicky šetrné a splňuje přísné evropské i celosvětové normy. Jeho hasící účinek spočívá v kombinaci fyzikální a chemické reakce, přičemž nezpůsobuje žádnou škodu hašenému vybavení nebo materiálu.

Pro detekci požáru je každý LES - RACK systém vybaven dvojicí optických požárních detektorů, které jsou vzájemně propojeny ve dvojité smyčce (aby se eliminovat falešné poplachy) a připojeny k vyhodnocovací a řídicí jednotce. Integrovaná řídicí jednotka indikuje v systému aktuální stav, kontroluje a vyhodnocuje působením hasicího přístroje. Systém LES - RACK M umožňuje komunikaci s požárním signalizačním panelem budovy ( FACP ) a vykazuje následující stavy: možný alarm , alarm a hašení .

Nabízíme LES-RACK v těchto verzích:

 • LES-RACK Master - základní jednotka s řídícím modulem
 • LES-RACK Slave - rozšiřující jednotka bez řídícího modulu

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 • LES-RACKLES-RACKLES-RACK
 • Detektory umístěné uvnitř rozvaděče okamžitě rozpoznají požár v jeho počáteční fázi
 • Uhašení požáru okamžitě po detekci
 • Hasící médium nezpůsobuje žádnou škodu na vybavení, které je hašeno
 • Snadná instalace a uvedení do provozu - jednoduše připojíte do jednotky elektrické sítě rozvaděče
 • Doporučuje se využívat v rozvaděčích s IP30 a vyšším
 • Adresovatelné detektory a modulární konstrukce zajistí snadnou kontrolu a údržbu
 • Podrobný a lehce čitelný LED panel
 • Skromné požadavky na prostor - v 19" rozvaděčích zabírají výšku pouze tří jednotek (3U)
 • Vestavěnou baterií je zajištěna funkčnost i při výpadku proudu  
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • Datasheet LES-RACK (PDF - 0.53MB)
  cs  de  en  fr  ru   
 • Instalacni Manual LES-Rack (PDF - 1.4MB)
  cs  en   
 • Manual Software LES-Rack (PDF - 0.54MB)
  cs  en   
 • LES-RACK Software ( - 0)
  en   

Podrobné informace zde:

Datasheet_Hasící_systém_LES-RACK