Chlazení a ventilace

Nedílnou součástí komplexního řešení pro datová centra jsou i jednotky individuální klimatizace z portfolia Targeted Cooling (Cílené chlazení). V naší nabídce naleznete všechny typy jednotlivých klimatizačních jednotek - střešní, nástěnné i boční. Dále vám můžeme nabídnout ventilační jednotky a další produkty pro směřování toku vzduchu, jejichž užití je předpokladem efektivního chlazení instalované techniky. V této kapitole naleznete také informace o použití prvku aktivních dveří, které představují účinný způsob přívodu chladného vzduchu do rozvaděče a odvodu ohřátého vzduchu z něj.

Cooling brožura ke stažení (EN) Download     
 

 

CoolSpot

Malé kompaktní klimatizační jednotky CoolSpot jsou určeny na pokrytí nízké a střední tepelné zátěže a udržují mikroklima vždy v jednom samostatném rozvaděči.

CoolTeg Plus

Chladicí jednotky CoolTeg Plus jsou konstruovány pro chlazení velmi vysoké hustoty tepelné zátěže, která se vyskytuje v moderních datových centrech a serverovnách. Výměníkové jednotky nabízíme s chladícím výkonem až 81 kW.

CoolTop

CoolTop je rodina chladicích jednotek speciálně navržených pro montáž na horní kryty IT rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách.

Chillery - zdroje chladu

Jedná se o zařízení vyrábějící studenou vodu a dopravující ji k vnitřním chladicím jednotkám. Chillery Conteg nabízíme ve 4 základních provedeních.

Centrální chlazení

Chladicí jednotky a zdroje chladu používáme při realizacích kompletních dodávek velkých datových center. 

Ventilace

Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Pro střední a vyšší tepelné zátěže doporučujeme užití klimatizačních jednotek z portfolia Targeted Cooling.

Řízení toku vzduchu

Prvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrňování toku vzduchu uvnitř rozvaděče a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení instalovaného zařízení.

S-T-S řešení proudění vzduchu

Side to Side řešení proudění vzduchu uvnitř rozvaděče umožňuje instalovat vysokorychlostní síťové prvky s bočním prouděním vzduchu v blízkostí serverů.