TC4DC

Testovací centrum pro datová centra bylo v areálu firmy Conteg v Pelhřimově vybudováno zejména proto, aby zde mohly být testovány nové výrobky a dopad jejich použití v různých uspořádáních datových center na celkovou spotřebu energie. Počítačové simulace a reálná měření v laboratoři umožňují specialistům firmy ověřovat principy různých procesů v serverových místnostech a uvádět do praxe moderní řešení. TestCetrum je také místem setkávání odborníků a školení specialistů na stavbu a údržbu datových center.

Prostory a vybavení tohoto experimentálního datového centra nabízíme i našim klientům, aby zde mohli testovat jakékoli komponenty, jejich vhodné použití i kritické stavy, jež v reálném provozu simulovat nelze. V neposlední řadě se nabízí možnost využít prvotřídní ruční měřidla a radiové systémy pro testování ve skutečných datových centrech za účelem auditů a získávání informací pro další vývoj jednotlivých projektů i celého odvětví.

Základní informace

celková plocha 156 m2, skládá se za dvou místností – experimentálního datového centra a místnosti pro technické zázemí
 • experimentální datové centrum – koncipováno jako skutečné datové centrum se zdvojenou podlahou a sníženým podhledem, plocha laboratoře je 75 m2 a od technického zázemí je oddělena prosklenou stěnou. Uspořádání experimentální místnosti je možné realizovat jako v reálných situacích, instalovat samostatné rozvaděče, jejich řady, uzavřené uličky a také uzavřené rozvaděčové sestavy nazývané closed-loopy
 • místnost pro technické zázemí – je místo pro hardwarové a softwarové vybavení pro obsluhu centra, konferenční místnost a prezentační techniku

 • Vybavení laboratoře
  • chladicí systém - pro testování různých variant tradičních a experimentálních uspořádání ICT rozvaděčů s tepelnou zátěží je k dispozici kompletní a variabilní systém chlazení. Instalovány jsou dvě vodou chlazené CRAC jednotky (Computer Room Air Conditing) s výfukem do zdvojené podlahy a výkonem cca 80 kW každá. A dále 12 míst pro připojení vodních klimatizačních jednotek. Standardně se nabízejí jednotky CoolTeg integrované do řad rozvaděčů o chladicím výkonu cca 35 kW. Zdrojem chladu jsou dva vodou chlazené chillery o výkonu cca 80 kW, z nichž jeden je vybaven free-coolingovým příslušenstvím. Díky propracované regulaci, akumulačním nádržím a regulačním ventilům může každý z nezávislých systémů dodávat chlazenou vodu o požadovaných teplotách a průtocích. Zároveň je možné přesně měřit veškeré energetické toky. Kromě vodního chladicího systému můžeme nabídnout také kompresorový systém s dvěma venkovními jednotkami o výkonu 20 kW pracující s chladivem R410A.
  • topné zdroje – laboratoř je vybavena 20 kusy topných zdrojů, které lze instalovat do 19“ pozic stojanových rozvaděčů. Každý zdroj má plynulou regulaci průtoku vzduchu a krokovou regulaci topného výkonu po 200 W až do celkového výkonu 6 kW.
  • měřicí jednotky
   • systém instalovaných čidel pro dlouhodobé sledování veličin v laboratoři předává informace do měřicí ústředny. Poté jsou zpracovávány a archivovány speciálně navrženým laboratorním softwarem, který umožňuje vyhodnocení dat jednotlivých experimentů, vizualizaci a prezentaci výsledků.
   • nezávislým měřicím systémem je soustava ústředny a bezdrátových čidel teploty a vlhkosti, kterou
    lze použít jak v laboratoři, tak i v jiném reálném datovém centru pro ověření laboratorních měření v praxi
   • samostatná kalibrovaná měřidla pro přesné ověření všech lokálních veličin (hlukoměr, termokamery, anemometry, teploměry, vlhkoměry, čidlo CO2, tlakoměry, wattmetr, ampérmetr, osciloskop, otáčkoměr..)

 • V laboratoři měříme:

  • vlhkost vzduchu
  • teplotu (vody, vzduchu a povrchovou teplotu všech strojů i rozvaděčů)
  • průtok vzduchu i vody
  • rychlost proudění vzduchu i vody
  • tlakové rozdíly v jednotlivých částech experimentální sestavy
  • koncentraci CO2
  • elektrické veličiny (napětí, proud, spotřeba energie)
  • akustické veličiny
  • otáčky ventilátorů

 

 

Conteg, spol. s r. o. ve spolupráci s ČVUT, za podpory Technologické agentury ČR, v rámci dotačního titulu Alfa, obdržel dotaci na projekt „Výzkum a vývoj řešení rozvaděčových, chladících a transportních systému pro datová centra“ v letech 2011 – 2013.

  

 

Výsledky měření:

Stanovení rychlosti proudění ve zdvojené podlaze (PDF)
  Kontakt:
  Conteg, spol. s r. o.
  Centrála
  Na Vítezné plání 1719/4
  140 00 Praha 4
  Ing. Bohumil Cimbál
  Produktový manažer pro chladicí systémy
  tel.:+420 261 393 504
  @: b.cimbal[at]conteg.cz


  Conteg TC4DC
  výrobní závod Pelhřimov
  K Silu 2179
  393 01 Pelhřimov
  Ing. Tomáš Dvořák
  Vedoucí vývojové laboratoře
  tel.: +420 565 300 347
  @: t.dvorak[at]conteg.cz
Print Favorities E-mail Twitter RSS

TC4DCTC4DCTC4DCTC4DCTC4DCTC4DCTC4DCTC4DCTC4DC