CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC

CoolTeg Plus XC je mezi-rozvaděčová chladicí jednotka fungující na principu přímého vypařování chladiva. Kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem.

HLAVNÍ VÝHODY:

 • Žádná voda v datovém centru
 • Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
 • Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
 • Venkovní jednotka s nízkou hlučností
 • Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky
 • Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot
 • Perfektní olejový management pro složitý potrubní rozvod
 • Ekologické chladivo R410A

VLASTNOSTI:

 • Vysoce účinný spirálový kompresor
 • Frekvenčně řízený kompresor umístěný uvnitř jednotky
 • Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
 • Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení
 • Plynulá regulace výkonu od 20 do 100%
 • Odlučovač oleje a Trax-oil uvnitř jednotky
 • Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače
 • Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu
 • Provozní venkovní teploty v rozmezí -40 °C a +55 °C
 • Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m

Venkovní jednotka

 • Vnitřní CoolTeg Plus XC jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu
 • Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty
 • Pro správnou konstrikci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků
 • Místní podmínky určují, zda použít venkovní chladič Conteg suchý nebo mokrý (adiabatický)
 • Conteg právě vyvíjí novou adiabatickou venkovní chladicí jednotku, EcoCool (kompatibilní s CoolTeg Plus XC), pro snížení celkové spotřeby chladicího systému
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
CoolTeg Plus XC
Typ jednotky Jednotka AC-TXC-42-40
Venkovní jednotka   AC-COND2-xx-xx/EcoCool
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Chladicí systém Přímý výpar
Architektura1 Otevřená nebo uzavřená
Nominální chladicí výkon2 kW 42.2
Nominální čistý chladicí výkon3 kW 39.1
Přívod napájení V/f/Hz 400/3/50
Provozní proud A 22.7
Maximální proud A 25.3
Elektrický příkon ventilátorů (maximální) kW 3.1
Elektrický příkon kompresoru (maximální) kW 12.3
Nominální průtok vzduchu4 m3/h 9000
Počet radiálních ventilátorů ks 3
Typ motorů ventilátorů EC
Chladivo R410A
Třída použitého filtru vzduchu5 G4
ROZMĚRY
Výška mm (U) 1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)
Šířka mm 400
Hloubka6 mm 1000 or 1200
Hmotnost – hloubka 1000 mm, výška 42/45/48U kg 262/270/278
Hmotnost – hloubka 1200 mm, výška 42/45/48U kg 274/284/294
Rozměry připojovacího potrubí
Průměr připojovacího potrubí – kapalina mm 16
Průměr připojovacího potrubí – plyn mm 22

1 Jednotky CoolTeg Plus mohou být používány v řadě rozvaděčů, nebo instalovány do systému Modular closed loop (MCL) – uzavřená architektura rozvaděčů a chladicích jednotek. Typ jednotky je určen objednacím kódem.

2 Chladicí výkon se automaticky mění dle požadavků řídicí elektroniky. Nominální výkon je stanoven pro nasávanou teplotu vzduchu 35°C bez kondenzace (relativní vlhkost je pod rosným bodem), venkovní teplota +35 °C, čisté filtry.

3 Čistý chladicí výkon je stanoven po odečtení tepelné zátěže od ventilátorů klimatizační jednotky. Je to využitelný chladicí výkon systému.

4 Průtok vzduchu se automaticky mění dle požadavků řízení. Nominální průtok vzduchu odpovídá nominálnímu chladicímu výkonu

5 Klimatizační jednotky pro architektury Modular Closed Loop (MCL) jsou standardně dodávány bez filtrů

6 Klimatizační jednotky pro architektury Modular Closed Loop (MCL) jsou dostupné pouze v hloubce 1200 mm

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

 • Datasheet CoolTeg Plus XC (PDF - 3.24MB)
  en   
 • Technický Datasheet CoolTeg Plus XC (PDF - 0.44MB)
  cs  de  en  fr  ru   

Technický datasheet:

data_sheet_RSG4