Příslušenství RAMOS Ultra/Optima

RAMOS Ultra USB Modem

USB Modem včetně audio kabelu (4-pásma GSM)

RAMOS Ultra Teplotní čidlo pro řetězové zapojení

Teplotní čidlo pro řetězové zapojení s 1,5 m dlouhým kabelem

RAMOS Ultra Expandér pro inteligentní port

Expandér D8-8 slouží k rozšíření inteligentního portu o 8 vstupů/výstupů.

Expandéry s velkou koncentrací vstupů

Expandéry s velkou koncentrací binárních vstupů pro systém RAMOS Ultra

RAMOS Ultra Relé Box 8

Relé Box 8 je příslušenství pro RAMOS Ultra, které vytváří 8 reléových výstupů z jednoho inteligentního portu.

Ramos Ultra USB GSM 3G Modem

3G USB Modem pro RAMOS Ultra a CONTEG Pro Server

Detektor proudění vzduchu

Čidlo detekující přítomnost proudícího vzduchu v místech, kde je to nezbytné.

Akustická siréna se zábleskovým světlem

Akustická siréna se zábleskovým světlem slouží k upozornění pro obsluhu o kritické situaci.

Kouřový detektor

Kouřový detektor je velice důležitý bezpečnostní prvek.

PIR pohybový sensor

Pohybové čidlo slouží jako bezpečnostní prvek informující o pohybu v monitorované oblasti.

Detektor zaplavení, bodové pokrytí

Detektor zaplavení s bodovým snímáním indikuje přítomnost vody v daném místě.

Vstupní / výstupní kontakt

Vstupní / výstupní kontakt slouží ke snímání nebo ovládání připojených zařízení.

Detektor zaplavení, detekční lano

Detektor zaplavení s lanovým snímáním indikuje přítomnost vody na detekčním laně a informuje o možném problému

Magnetický kontakt

Magnetický kontakt slouží k monitorování stavu dveří nebo panelů.

Řízený výstup, otevřený kontakt v klidu, AC (110V/220V)

Řízený výstup slouží k ovládání napájení externích zařízení.

4-20 mA převodník signálu

Převodník 4-20mA slouží k integraci průmyslových čidel s analogovým signálem

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo s 30cm dlouhým kabelem

Teplotní a vlhkostí čidlo

Teplotní a vlhkostní čidlo s 30cm dlouhým kabelem

Záplavové lano s lokalizací

Záplavové lano s lokalizací schopno detekovat přítomnost vody a určit místo narušení.