Představení nových výrobků, Top Ducts!

Při plánovaní nové, přestavbě vlastní nebo zákaznické serverové místnosti či datového centra možná budete muset řešit a instalovat napájecí kabely pro rozvaděče. Pokud nechcete budovat složité konstrukce pro podporu kabelových tras, můžete přemýšlet o jiném způsobu – TOP DUCTS.

Download Datasheet (PDF) 

Catalogue of intelligent Power Distribution Units

Systém vedení metalických kabelů Top Ducts je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a nákladově efektivního řešení pro vedení metalických kabelů mezi rozvaděči.

Systém Top Ducts je určen pro instalaci nad rozvaděče a umožňuje současně snadnou instalaci, správu a reinstalaci a přepojování metalických kabelů mezi serverovými, síťovými a UPS rozvaděči. 

Systém je koncipován také pro snadné propojování řad rozvaděčů bez nutnosti podpůrných konstrukcí pro podvěšení na strop. Toto řešení výrazně snižuje čas potřebný pro instalaci a zároveň umožňuje snadnou změnu při změně rozmístění rozvaděčů. Propojení mezi řadami rozvaděčů je mimoúrovňové.

Celý systém je možné a vhodné kombinovat se systémem vedení optických kabelů OptiWay pro dosažení nezávislého vedení optických a metalických vedení. Řešení bylo vyvinuto v souladu s požadavky trhu, doporučeními a osvědčenými postupy.

Pro více informací klikněte zde.

 

Print Favorities E-mail Twitter RSS