Datové centrum SafeDX

Součást dodávky:

3x uzavřená studená ulička, 46x rozvaděč PREMIUM RSF 48U, 53x průmyslový stojanový rozvaděč FSE se zkratovou odolností 3200A dle souboru norem EN 61439 s přídavným chlazením pomocí ventilátorů a z dvojité podlahy, modifikovanými otvory, sokly, spodními i horními kabelovovými přívody, vyvazovací systém OptiWay, napájecí panely PDU.  

Popis projektu:

Conteg prostřednictvím sesterské společnosti DCI Czech realizoval v pozici generálního dodavatele výstavbu nového datacentra SafeDX. 
V rámci dodávky integroval více než 10 subdodavatelů včetně stavební části a dodávek výrobků Conteg. Od srpna letošního roku pak DCI zajišťuje provoz tohoto DC formou technika on site 24/7 a  zajištěním kompletní ostrahy on site 24/7, Facility Managementu a Critical Facility Managementu.

Více informací o tomto projektu naleznete na těchto stránkách http://www.safedx.cz/cs/

 

http://www.safedx.cz/cs/

Print Favorities E-mail Twitter RSS